ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                                                                                                    ANUNȚ

                   Termenul de plată a taxei de școlarizare a fost prelungit până la data de 03.11.2017.

                                    Neachitarea taxei până la  03.11.2017 atrage exmatricularea.

Avizier Electronic

Perioadele de depunere a dosarelor sociale sunt:

–       15, 18 și 19 septembrie 2017 (la secretariatele facultăților): pentru păstrarea formei de finanțare (in cazul studentilor din anii 2 si 3) respectiv obținerea unei burse sociale (in cazul studenților din toți anii de studii);
–       pentru obținerea unui loc de cazare (la Serviciul Cazare Studenți): 11 – 13 septembrie 2017 (conform Metodologiei de cazare).
Pe baza opțiunii exprimate de studenții solicitanți, vor fi luate în considerare în păstrarea formei de finanțare și obținerea unei burse sociale și dosarele complete, conținând documente care atestă veniturile pe cele trei luni, depuse în perioada 11 – 13 septembrie 2017 la sediul Serviciului Cazare Studenți.
Orientativ, puteti consulta documentele necesare in Metodologia aferenta anului universitar 2016 - 2017 disponibila la: http://consilierstudenti.ase. ro/acordarea-burselor-pe- perioada-vacantei-de-vara- 2016-2017/ .

------------------------------

------------------------------

SUSȚINERE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 2018:

Cerere temă licență 2018 - link

Cerere temă disertație 2018 - link

----------------------------------

----------------------------------

In atentia Studentilor din anul III si masteranzii din anul II 
Conform noii  HCA 190 din 20.07.2016 - link
Cererile privind alegerea conducătorului ştiinţific şi temei lucrării de licenţă, respectiv de
disertaţie, se vor depune la secretariatele departamentelor, în primele trei săptămâni de la
începerea anului universitar, şi vor fi avizate de către conducătorul ştiinţific.
Program depunere cereri: 10,00-12,00
Cerere tema licenta - link
Cerere tema disertatie - link
Teme licenta: Departamentul Economie si Politici Economice / Departamentul Doctrine Economice si Comunicare
Teme disertatie: Master Analize si Strategii Economice / Master Economie Europeana / Master Comunicare in Afaceri

Teme licență Economie/Politici Economice 2016 - 2017 - link

Teme licență Comunicare/Doctrine Economice 2016 - 2017 - link

Teme disertație Ec. Europeană 2016 - 2017 - link

Teme disertație Analize și Strategii 2016 - 2017 - link

Teme disertație Comunicare în Afaceri 2016 - 2017 - link

Comisie Licenta 2016 - link

Anunț Tabere 2016 - link

Programul de Internship în cadrul Guvernului României - ediția 2016

Programul INTERNSHIP.GOV.RO are drept misiune formarea unui corp de elită alcătuit din studenți și tineri absolvenți cu potențial în vederea îmbunătățirii calității actului de guvernare și pregătirea acestuia pentru o carieră ulterioară în administrația publică centrală și locală din România. Ajuns la cea de-a patra ediţie în 2016, Programul Oficial de Internship al Guvernului României se va derula în perioada 22 iulie – 22 septembrie în 43 de instituţii ale administraţiei publice centrale.

In perioada 12-14 aprilie se vor desfasura workshop-uri si vizite la
companii:

- workshop-uri: UPC, HP Inc, PricewaterhouseCoopers si Kaufland;

- vizite la companii: Connections Consult, Telus International, UniCredit Business Integrated Solutions si HP Inc

Detalii si inscrieri (locuri limitate): http://centruldecariera.ase.ro/career-days-open-doors-2016/

Practică de specialitate - comisii - link

Teme de licență Economie/Politici Economice - link

Teme de licență Comunicare/Doctrine Economice - link

Teme disertație master Economie Europeană - link

Teme disertație master Analize și Strategii - link

Teme de disertație master Comunicare în Afaceri - link

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din București (ASE) si Serviciul de Informaţii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE. LINK

ANUNŢ IMPORTANT!

PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE  DIN SEMESTRUL II/2015-2016  

CONVENŢIILE DE PRACTICĂ SAU ADEVERINŢELE DE LA LOCUL DE MUNCĂ

VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII PÂNĂ  LA DATA DE 01.03.2016

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSA SOCIALA - SEMESTRUL II / 2015-2016:

ANUL I LICENȚĂ: 09.02 - 18.02.2016

ANUL II și III LICENȚĂ: 09.02 - 24.02.2016

ANUL I și II MASTER: 09.02 - 24.02.2016

DOSARELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII

LUNI - JOI între orele 10 - 14

 

Pentru susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie:

Formular pentru alegerea temei de licenţă: se depune până pe 30 oct. la secretariatele departamentelor - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 10:00 - 14:00 Vineri: 10:00 - 12:00

Formular pentru alegerea temei de disertaţie: se depune până pe 30 nov. la secretariatele departamentelor - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 10:00 - 14:00 Vineri: 10:00 - 12:00

Link prezentare Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată.

Structura Disertatie Master 2015 - link.

Decizie Practică 2015 - link.

În perioada 5 - 16 ianuarie 2015, are loc "Evaluarea cadrelor didactice de către studenți". Link-ul de evaluare este: http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE_profesori/verifica_cod.asp

Internship 2015 Serviciul de Informații Externe - link

Informare asupra Proiectului "Studenții de azi profesioniștii de mâine" - link

Programare sustinere licență - sesiunea iulie 2014 - link.

UPDATE! Lista finala cu locurile și studenții repartizați pentru tabăra de vară 2014 - link.

Programare sustinere disertație - sesiunea iunie 2014 - link.

Comunicat de presa CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/138552 - Practică pentru tehnologia de mâine“ - link.

UPDATE! Lista finala studenti care au solicitat un loc in tabara de vara 2014 - link.

Au aparut taberele de vara pentru studenti. Data limita pentru depunerea cererilor este 23 mai 2014. Mai multe informatii gasiti in metodologie http://consilierstudenti.ase.ro/programul-national-tabere-studentesti-2014/

Cerere de Inscriere Licenta/Masterat - link.

Calendar Inscriere Licenta si documente necesare - link.

Calendar Inscriere Masterat si documente necesare - link.

Oportunitate mobilitate studii prin programele JOSZEF si CEEPUS - link.

Mobilitati ERASMUS:

- program - link

- informare - link

- oferta - link

Informare privind depunerea dosarelor pentru burse sociale - link.

Chestionar pentru evaluarea cadrelor didactice de catre studentii facultatii de economie - link.

Pentru susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie:

Formular pentru alegerea temei de licenţă: se depune până pe 31 oct. la secretariatele departamentelor - link.

Tematică Departament Economie şi Politici Economice (licenţă) - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 11:00 - 13:00

Tematică Departament Doctrine şi Comunicare Economică (licenţă) - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 11:00 - 13:00

Formular pentru alegerea temei de disertaţie: se depune până pe 30 nov. la secretariatele departamentelor - link.

Tematică Departament Economie şi Politici Economice (master Economie Europeană) - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 13:00 - 15:00

Tematică Departament Doctrine şi Comunicare Economică (master Comunicare în Afaceri) - link.

Program primire cereri: Luni - Joi: 13:00 - 15:00